ЕДИС СОФТУЕР ЕООД е специализирана в разработването на програмни продукти за управление на бизнеса - счетоводство, търговска дейност, складово стопанство, калкулации, ресурсно планиране, индивидуални и интегрирани софтуерни решения, счетоводен и икономически софтуер, системна интеграция.
Разработените системи са отворени за връзка с програмни продукти на клиентите, неразработени от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, което позволява изграждането на комплексни информационни системи, максимално удовлетворяващи специфичните потребности на потребителите
Създадена е дългогодишна дистрибуторска мрежа с представители в следните градове: Пловдив, София, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Харманли, Самоков, Карлово, Свиленград.

НОВОСТИ


     Основни възможности:
 • оперативна счетоводна система с удовни възможности за автоматизиране на рутинни операции.
 • складово стопанство.
 • валутни операции.
 • разчети с доставчици и клиенти в лева и валута.
 • автоматично изписване на отчетната стойност на продадените активи.
 • отчитане на ДДС;
 • разнообразни аналитични и синтетични справки и отчети; 
 • генериране на собствени отчети;
 • импорт на данни от други системи    ;
 • отпечатване на  документи- фактури, известия, приходни и разходни касови ордери, водене на касова книга;
 • директен експорт в MS Excel, MS Word, HTML
       Пробвайте !


Create your own web pages in minutes...
Copyright 2018 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


30.01.2018
ЕДИС-АСО 7.2.15.18.01.30
Професионална версия


30.01.2018
ЕДИС-АСО 7.2.15.18.01.30
Стандартна версия


01.06.2017
ЕДИС-АКТИВ 4.0.28.17.06.01


03.12.2017
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.6.17.12.03
ЕДИС-АСО 7

Интегрирана счетоводна система

Изтеглете 30-дневна пробна версия

Поръчайте сега.....
ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИС-АСО В ОБЛАКА....
ЕДИС-АСО 7
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


НА ЕДИС-АСО КЪМ ЕДИС-АСО 7
АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ