Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


28.12.2018
ЕДИС-АСО
7.3.15.18.12.28
Професионална версия


28.12.2018
ЕДИС-АСО
7.3.15.18.12.28
Стандартна версия


12.10.2018
ЕДИС-АКТИВ 4.1.6.18.10.12


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
Уважаеми клиенти,

Във връзка с промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им заявяваме следното:

1. Програмният продукт ЕДИС-АСО 7 Професионална версия съдържа модул за издаване на фактури и известия, който след 31.03.2019 год.  ще бъде ограничен до плащания само чрез банкови преводи. Няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.  Всички клиенти, които до тази дата са използвали програмата  за отчитане на продажби в брой, трябва да преустановят прилагането й за тези цели и да се ориентират към закупуване на  системи за управление на продажбите в търговските  обекти (СУПТО), официално включени в електронния регистър на НАП.
За улесняване на прехвърлянето на информация от тези системи в ЕДИС-АСО 7 Професионална версия ще бъдат включени схеми за импорт и осчетоводяване на документите от тези системи съгласно дефинираните в Приложение 29 на Наредба Н-18 формати за експорт на данни, посочени от т. 18.1 до т.18.9 на приложението.

2. След 31.03.,2019 год. програмният  продукт за издаване на фактури и известия ЕДИС-ФАКТУРИ също ще бъде ограничен до плащания само чрез банкови преводи. Няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.  Всички клиенти, които до тази дата са използвали програмата  за отчитане на продажби в брой, трябва да преустановят прилагането й за тези цели.

3.  След 31.03.,2019 год. клиентите трябва да преустановят използването  програмният  продукт ЕДИС-КОМЕРС за управление на търговската дейност. Няма да бъде разработвана нова версия, няма да бъде разработвана и поддържана  връзка и управление на касови апарати, съгласно новите изисквания на Наредба Н-18 и софтуерът няма да бъде регистриран в електронния регистър на НАП.

За допълнителни въпроси моля да ни пишете  на office@edis-bg.com и ще ви върнем необходимата информация.


РЕГИСТРИРАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ
ОБЕКТИ
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА Н-18 ЗА
НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ