Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


11.07.2018
ЕДИС-АСО
7.3.7.18.07.11
Професионална версия


11.07.2018
ЕДИС-АСО
7.3.7.18.07.11
Стандартна версия


08.07.2018
ЕДИС-АКТИВ 4.1.4.18.07.08


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
        Моля използвайте следната банкова сметка за преводи:

         ЕДИС СОФТУЕР ЕООД
         IBAN с/ка:  BG41 UNCR 7527 1063 0221 17
         BIC код: UNCRBGSF 
         Банка: Уникредит Булбанк АД

        Моля потвърдете плащането на имейл: office@edis-bg.com като изпратите :
  • данни за издаване на фактура;
  • имейл адрес за получаване на фактурата

НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ЦЕНИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ЕДИС-АСО 7.3 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ
валидни от 01.03.2018  
КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕНА С ДДС
ЕДИС-АСО 7.2 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  96.00
За всеки следващ компютър 24.00
ЕДИС-АСО 6.8 Професионална версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  144.00
За всеки следващ компютър 24.00
ЕДИС-АСО 6.7 Професионална версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  264.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЕДИС-АСО 6.8 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  288.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЕДИС-АСО 6.7 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  360.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЕДИС-АСО 6.6  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  408.00
За всеки следващ компютър 60.00
ЕДИС-АСО 6.3  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  408.00
За всеки следващ компютър 60.00
ЕДИС-АСО 5.9  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  468.00
За всеки следващ компютър 60.00
Посочените цени обхващат всички активирани компютри на версията, от която се прави актуализацията. За активиране на нови самостоятелни или мрежови работни места се прилага основната ценова листа.
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ