Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


13.12.2017
ЕДИС-АСО 7.2.13.17.12.13
Професионална версия


13.12.2017
ЕДИС-АСО 7.2.13.17.12.13
Стандартна версия


01.06.2017
ЕДИС-АКТИВ 4.0.28.17.06.01


03.12.2017
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.6.17.12.03
        Моля използвайте следната банкова сметка за преводи:

         ЕДИС СОФТУЕР ЕООД
         IBAN с/ка:  BG41 UNCR 7527 1063 0221 17
         BIC код: UNCRBGSF 
         Банка: Уникредит Булбанк АД

        Моля потвърдете плащането на имейл: office@edis-bg.com като изпратите :
  • данни за издаване на фактура;
  • имейл адрес за получаване на фактурата

НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ЦЕНИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ЕДИС-АСО 7 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.10.2017 ДО 31.01.2018 ГОД.  
КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕНА С ДДС
ЕДИС-АСО 7.2 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  84.00
За всеки следващ компютър 18.00
ЕДИС-АСО 6.8 Професионална версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  120.00
За всеки следващ компютър 18.00
ЕДИС-АСО 6.7 Професионална версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  216.00
За всеки следващ компютър 36.00
ЕДИС-АСО 6.8 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  228.00
За всеки следващ компютър 36.00
ЕДИС-АСО 6.7 Стандартна версия  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  288.00
За всеки следващ компютър 36.00
ЕДИС-АСО 6.6  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  324.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЕДИС-АСО 6.3  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  324.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЕДИС-АСО 5.9  
За основна актуализация на първи компютър / Сървър на локална мрежа  372.00
За всеки следващ компютър 48.00
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Посочените цени обхващат всички активирани компютри на версията, от която се прави актуализацията. За активиране на нови самостоятелни или мрежови работни места се прилага основната ценова листа.
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ