От 23.10.2017  в рамките на промоция ”КОЛЕДА 2017 ще бъдат предлагани договори за софтуерен абонамент, лицензи и актуализации за
ЕДИС-АСО 7 Стандартна версия и ЕДИС-АСО 7 Професионална версия със значителни отстъпки от стандартните цени.

 

I. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2018 ГОД.

СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ОСИГУРЯВА НАЙ-ИЗГОДНОТО В ЦЕНОВО ОТНОШЕНИЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕРА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ.

1.      СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА:
- безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
-
20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
-
20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените в софтуерния абонамент отстъпки не се прилагат за периодите на промоционалните Коледни и Новогодишни цени. За тези периоди се прилага отстъпка в размер на 10 % (десет процента) от промоционалната цена. 

 

2. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ С ДОГОВОРИ ЗА СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2017 ГОД. И КЛИЕНТИТЕ НА ЕДИС-АСО 7 БЕЗ ДОГОВОР ЗА 2017 ГОД.

1) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия с договори за софтуерен абонамент за 2017 год. могат да подновят своите договори за 2018 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:

·         96 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър

·         24 лв. с ДДС за всеки следващ компютър за клиентите с инсталация на повече от един компютър

2) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия без договори за софтуерен абонамент за 2017 год. могат да сключат договори за 2018 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:

·         144 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър

·         24 лв. с ДДС за всеки следващ компютър за клиентите с инсталация на повече от един компютър

3) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия през 2017 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2018 год., могат сключат Договор за софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2018 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент от 96 лв. с ДДС трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2018 год. след изтичането на гаранционния срок.

ЗАБЕЛЕЖКА:  В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента. На невключените в абонамента компютри ЕДИС-АСО 7 трябва да бъде дезактивирана. Предходните версии могат да бъдат запазени.

 

3. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ НА ЕДИС-АСО.

Клиентите на предходни версии най-напред трябва да направят актуализация към ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия и след това да подадат заявка за сключване на абонаментни договори. Същото е в сила и за клиентите, които искат да преминат от ЕДИС-АСО 7 Стандартна версия към ЕДИС-АСО 7 Професионална версия със софтуерен абонамент за 2018 год.

След направената актуализация към ЕДИС-АСО 7 цената на абонамента за тези клиенти е следната:

·          96 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър

·         24 лв. с ДДС за всеки следващ компютър за клиентите с инсталация на повече от един компютър

За разликата между Стандартната и Професионална версия на ЕДИС-АСО 7 можете да прочетете от този линк:

http://www.edis-bg.com/info/aso67_std-aso67_pro.pdf

 

4. НАЧИН ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Екземпляр на договора може да бъде изтеглен от следващия линк:

http://www.edis-bg.com/koleda2017/dogsoft2018.doc

Моля да попълните внимателно данните за компютрите с активация за ЕДИС-АСО 7 и броя на компютрите, които желаете да включите в абонамента.

ВНИМАНИЕ! На невключените в абонамента компютри програмата ЕДИС-АСО 7 трябва да бъде дезактивирана! 

След попълването на договора, моля да го изпратите на ЕДИС СОФТУЕР на посочената в договора електронна поща. При изявено желание на вашата електронна поща ще ви бъде върната проформа фактура за заплащане на абонамента.

Моля да съобразите следните срокове:

1. Попълнените договори трябва да бъдат изпратени на e-mail: office@edis-bg.com най-късно до 23.12.2017 год.

2. Преводът на сумата за абонамента трябва да бъде направен до 31.12.2017 год.

След нейното получаване по банковата сметка на ЕДИС СОФТУЕР, на посочената от вас електронна поща ще ви бъде изпратена фактурата за заплатения абонамент с посочен в нея номер на договора и електронен екземпляр на договора, в който ще бъде посочен номера на фактурата, с която е направено плащането.

С това процедурата по сключването на договора приключва.

Уточнение:  За да бъдат включени в абонамента всички компютри в конфигурацията на клиента трябва да са с една и съща текуща версия.

Ако срещнете затруднение с попълването на договора, моля обърнете се към нас на e-mail: office@edis-bg.com и ще Ви окажем нужното съдействие.

 

 

II. АКТУАЛИЗАЦИИ КЪМ ЕДИС-АСО 7 ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯ „КОЛЕДА 2017 ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.10.2017 ДО 31.01.2018 ГОД. БЕЗ СОФТУРЕН АБОНАМЕНТ


ЦЕНИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ ВАЛИДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.10.2017 ДО 31.01.2018:

 

·         ЕДИС-АСО 7 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ;

·         ЕДИС-АСО 7 СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ