Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


06.12.2018
ЕДИС-АСО
7.3.14.18.12.06
Професионална версия


06.12.2018
ЕДИС-АСО
7.3.14.18.12.06
Стандартна версия


12.10.2018
ЕДИС-АКТИВ 4.1.6.18.10.12


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД предоставя на своите клиенти на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия възможност за сключване на договор за софтуерен абонамент за 2019 година за интегрираната счетоводна система ЕДИС-АСО.

Цената на софтуерния абонамент за ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия се формира по следния начин:

1) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия с договори за софтуерен абонамент за 2018 год. могат да подновят своите договори за 2019 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:
 • 96.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър
 • 24.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 48.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър или работно място, което работи и като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

2) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия без договори за софтуерен абонамент за 2018 год. могат да сключат договори за 2019 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:
 • 192.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър
 • 24.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);
 • 48.00 лв. с ДДС за всеки следващ самостоятелен компютър или работно място, което работи и като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

3) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия през 2018 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2019 год., могат сключат Договор за софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2019 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2019 год. след изтичането на гаранционния срок.

4)  Клиентите на предходни версии могат да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7 със значителни отстъпки в цената до 22.12.2018 год.
Закупуването на нов лиценз им осигурява:
 • получаването на две версии: ЕДИС-АСО 7 и ЕДИС-АСО 8 на изключително изгодна цена;
 • безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7;
 • прехвърляне и актуализация на съществуващите бази данни от сегашните им инсталации към новата версия на изключителната цена от 0.60 ст.с ДДС на база данни;
 • безплатно свързване на работни места към сървъра  за мрежовите инсталации;
 • едногодишен софтуерен абонамент до края на 2019 год. , в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО;
 • възможност да поддържат софтуера си в актуално състояние с минимални инвестиции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте наясно относно сумата на абонамента, моля да ни пишете на office@edis-bg.com и ние ще ви върнем информация за цената на абонамента.

ЗАБЕЛЕЖКА:  В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента.
Ако прецените, че не желаете  да ползвате абонамент за някои работни места с ЕДИС-АСО 7 , трябва да ги дезактивирате и да ми изпратите дезактивиращите ключове преди да  заплатите абонамента.
Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента. След това ще можете отново да го активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7.
Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани. Предходните версии могат да бъдат запазени.

Краен срок за сключване на договора до: 22.12.2018 и заплащане на абонамента до 31.12.2018 год..
Ако през годината клиентът разшири своите конфигурации, те също се включват в абонамента. Тези разширения се заплащат с отстъпка по валидната ценова листа и не влизат в цената на договора.
Софтуерният абонамент включва: .
 • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
 • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
 • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените в софтуерния абонамент отстъпки не се прилагат за периодите на промоционалните Коледни и Новогодшни цени.
За този период се прилага отстъпка от 10 % (десет процента) спрямо промоционалната цена. .

Формуляр на договора можете да изтеглите от тук.
За попълването на формуляра използвайте Word или друг текстови редактор и го изпратете в doc или docx формат.
Това са формати поддържани от Microsoft Word.  Можете да използвате и форматите поддържани от OpenOffice или LibreOffice.
Моля, не изпращайте договора в PDF-формат, попълнен на ръка, сниман, сканиран или преобразуван в JPG или друг подобен формат.
Ако срещнете затруднение с попълването на договора, моля обернете се към нас на посочения по-долу e-mail и ще Ви окажем нужното съдействие.
След попълването на договора, моля да го изпратите на ЕДИС СОФТУЕР в посочения по-горе формат на посочената в договора електронна поща. При изявено желание на Вашата електронна поща ще ви бъде върната проформа-фактура за заплащане на абонамента.  Полълнените договори трябва да бъдат изпратени на e-mail:  office@edis-bg.com до 22.12.2018 год.  Преводът на сумата за абонамента трябва да бъде направен до 31.12.2018 год. След нейното получаване по банковата сметка на ЕДИС СОФТУЕР, на посочената от вас електронна поща ще ви бъде изпратена фактурата за заплатения абонамент с посочен в нея номер на договора и електронен екземпляр на договора, в който ще бъде посочен номера на фактурата, скоято е напрвено плащането.
С това процедурата по сключването на договора приключва.

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2019 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
АБОНАМЕНТ