Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


18.09.2018
ЕДИС-АСО
7.3.9.18.09.18
Професионална версия


14.09.2018
ЕДИС-АСО
7.3.9.18.09.18
Стандартна версия


15.08.2018
ЕДИС-АКТИВ 4.1.5.18.08.15


07.07.2018
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.7.18.07.07
НАЧАЛО         ПРОДУКТИ         ЦЕНИ         АКТУАЛИЗАЦИИ         ПРОБНИ ВЕРСИИ         КОНТАКТИ         ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ
ЕДИС СОФТУЕР ЕООД предоставя на своите клиенти на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия възможност за сключване на договор за софтуерен абонамент за 2018 година за интегрираната счетоводна система ЕДИС-АСО.
Клиентите с Договори за софтуерен абонамент за 2017 год. могат да продължат договорите си 2018 год.
Клиентите на предходни версии най-напред трябва да направят актуализация към ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия и след това да направят заявка за сключване на договор за софтуерен абонамент за 2018 год. за съответната версия.

Цената на софтуерния абонамент за ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия се формира по следния наичн:
1) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия с договори за софтуерен абонамент за 2017 год. могат да подновят своите договори за 2018 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:
  • 96.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър
  • 24.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър за клиентите с инсталация на повече от един компютър
2) Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия без договори за софтуерен абонамент за 2017 год. могат да сключат договори за 2018 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:
  • 144.00 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър
  • 24.00 лв. с ДДС за всеки следващ компютър за клиентите с инсталация на повече от един компютър
3) Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия през 2017 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2018 год., могат сключат Договор за софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2018 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент от 96.00 лв. с ДДС трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2018 год. след изтичането на гаранционния срок.

ЗАБЕЛЕЖКА:  В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента. На невключените в абонамента компютри ЕДИС-АСО 7 трябва да бъде дезактивиран.
Краен срок за сключване на договора до: 23.12.2017 и заплащане на абонамента до 31.12.2017 год..
Ако през годината клиентът разшири своите конфигурации, те също се включват в абонамента. Тези разширения се заплащат с отстъпка по валидната ценова листа и не влизат в цената на договора.
Софтуерният абонамент включва: .

  • безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
  • 20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
  • 20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените в софтуерния абонамент отстъпки не се прилагат за периодите на промоционалните Коледни и Новогодшни цени.
За този период се прилага отстъпка от 10 % (десет процента) спрямо промоционалната цена. .

Формуляр на договора можете да изтеглите от тук.
Формулярът можете да ппопълните  с Microsoft Word или друг текстови редактор.
Моля да попълните внимателно данните за компютрите с активация за ЕДИС-АСО 7 и броя на компютрите, които желаете да включите в абонамента.
ВНИМАНИЕ! На невключените в абонамента компютри програмата ЕДИС-АСО 7 трябва да бъде дезактивиран!  
Ако срещнете затруднение с попълването на договора, моля обернете се към нас на посочения по-долу e-mail и ще Ви окажем нужното съдействие.
След попълването на договора, моля да го изпратите на ЕДИС СОФТУЕР във формат doc на посочената в договора електронна поща. При изявено желание на Вашата електронна поща ще ви бъде върната проформа-фактура за заплащане на абонамента.  Полълнените договори трябва да бъдат изпратени на e-mail:  office@edis-bg.com до 23.12.2017 год.  Преводът на сумата за абонамента трябва да бъде направен до 31.12..2017 год. След нейното получаване по банковата сметка на ЕДИС СОФТУЕР, на посочената от вас електронна поща ще ви бъде изпратена фактурата за заплатения абонамент с посочен в нея номер на договора и електронен екземпляр на договора, в който ще бъде посочен номера на фактурата, скоято е напрвено плащането.
С това процедурата по сключването на договора приключва.

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
ЗА 2018 ГОДИНА
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ