От 21.10.2019  в рамките на промоция ”КОЛЕДА 2019 ще бъдат предлагани договори за софтуерен абонамент, лицензи и актуализации за
ЕДИС-АСО 7 Стандартна версия и ЕДИС-АСО 7 Професионална версия със значителни отстъпки от стандартните цени.

I. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2020 ГОД.

СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ОСИГУРЯВА НАЙ-ИЗГОДНОТО В ЦЕНОВО ОТНОШЕНИЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕРА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ.

 

1. СОФТУЕРНИЯТ АБОНАМЕНТ ВКЛЮЧВА:
-  програмните продукти ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия и безплатен абонамент за ЕДИС-АКТИВ 4, за клиентите които имат закупен лиценз за този програмен продукт;
-
безплатно получаване на всички актуализации и  следващи версии на програмните продукти, за които е сключен софтуерния абонамент, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на програмния продукт с нови функции и възможности;
-
20 (двадесет) % отстъпка от цената за разширяване на текущата конфигурация с включване на нови самостоятелни или мрежови работни места, добавяне на фирми;
-
20 (двадесет) % отстъпка  при закупуване на лиценз за друг софтуерен продукт на ЕДИС-СОФТУЕР ЕООД, невключен в софтуерния абонамент.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1). Клиентите сключили договор за софтуерен абонамент за 2020 год. без закупен лиценз за ползване за програмен продукт ЕДИС-АКТИВ 4, могат да закупят такъв на обявените промоционални цени за клиенти със софтуерен абонамент за 2020 год., след което ЕДИС-АКТИВ 4 автоматично ще бъде включен в  софтуерния абонамент за 2020 год.
2) Предвидените в софтуерния абонамент отстъпки не се прилагат за периодите на промоционалните Коледни и Новогодишни цени. За тези периоди се прилага отстъпка в размер на
10 % (десет процента) от промоционалната цена. 

2. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ С ДОГОВОРИ ЗА СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2019 ГОД. И КЛИЕНТИТЕ НА ЕДИС-АСО 7 БЕЗ ДОГОВОР ЗА 2019 ГОД.

Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия с договори за софтуерен абонамент за 2019 год. могат да подновят своите договори за 2020 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:

·         120 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);

·         30 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);

·         60 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър;

·         90 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър или работно място, което работи и като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

 

3. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НАПРАВИЛИ АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ ЕДИС-АСО 7.5 БЕЗ ДОГОВОР ЗА 2019 ГОД.

Клиентите направили актуализация към ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия:

·         120 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);

·         30 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);

·         60 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър;

·         90 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър или работно място, което работи и като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

 

3. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЕДИС-АСО 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 БЕЗ ДОГОВОР ЗА 2019 ГОД.

Клиентите на ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия без договори за софтуерен абонамент за 2019 год. могат да сключат договори за 2020 год. за съответната версия на ЕДИС-АСО 7 на цена:

·         336 лв. с ДДС за клиентите с инсталация на един компютър (сървър на локална мрежа);

·         60 лв. с ДДС за всеки следващ компютър включен в мрежа към основния компютър (мрежово работно място);

·         120 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър;

·         180 лв. с ДДС за всеки следващ  самостоятелен компютър или работно място, което работи и като самостоятелен компютър и като мрежово работно място.

 

4. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЕДИС-АСО 7 ЗАКУПИЛИ НОВ ЛИЦЕНЗ ПРЕЗ 2019 ГОД.:

Клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия през 2019 год., за които гаранционния срок изтича преди 01.12.2020 год., могат сключат Договор за софтуерен абонамент за оставащите месеци от 2020 год. след изтичането на едногодишния гаранционен период. В тези случаи сумата на годишния абонамент трябва да бъде разделена на 12 и умножена по броя месеци до края на 2020 год. след изтичането на гаранционния срок.

Тези клиенти не са длъжни да сключат договори за софтуерен абонамент до изтичането на гаранционния срок, но трябва да направят това преди изтичането на последния месец от гаранционния срок, който се определя от датата на издадената фактура за закупуване на лиценза за ЕДИС-АСО 7. Пропускането на  този срок ги оставя без абонамент.
Изключение от това правило са клиентите закупили лиценз в периода от октомври до декември по време на абонаментната кампания.
Те мога да сключат договор за софтуерен абонамент в периода на абонаментната кампания през следващата година като в този случай към 12-те месеца на следващата година се добавят оставащите месеци след изтичането на гаранционния срок за текущата година.

Каква е разликата между двете възможности: предварителното заплащане на абонамента и заплащането му в последния месеца преди изтичането на гаранционния срок ?
Клиентите с предварително заплатен абонамент за месеците след изтичането на гаранционния срок ползват в рамките на цялата следваща година предвидените за абонати отстъпки, а тези, които заплащат абонамента след изтичането на гаранционния срок - само за месеците, за които имат абонамент.
Пример:
Клиент закупил лиценз през месец юни 2019 год.:
1. При заплащане на абонамента до 31.12.2019 год. за месеците от юли до декември 2020 год. ползва предвидените за абонати отстъпки през цялата 2020 год.
2. При заплащане на абонамента до 30.06.2020 год. ползва предвидените за абонати отстъпки само за месеците от юли до декември 2020 год.

 

5. СОФТУЕРЕН АБОНАМЕНТ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ НА ЕДИС-АСО.

Клиентите на предходни версии могат да закупят нов лиценз за ЕДИС-АСО 7 със значителни отстъпки в цената до 31.12.2019 год. Закупуването на нов лиценз им осигурява:

·         безплатна инсталация на ЕДИС-АСО 7;

·         прехвърляне и актуализация на съществуващите бази данни от сегашните им инсталации към новата версия на изключителната цена от 2.40 ст. с ДДС за всяка от обслужваните фирми (офертата е валидна до 31.12.2019 год.);

·         свързване на работни места към сървъра за мрежовите инсталации на цена от 6.00 лв. с ДДС за работно място (офертата е валидна до 31.12.2019 год.);

·         едногодишен гаранционен срок за следващите 12 месеца, в рамките на който получават безплатно всички актуализации и нови версии на ЕДИС-АСО;

·         възможност да поддържат софтуера си в актуално състояние с минимални инвестиции.

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АБОНАМЕНТА.

В абонаментния договор трябва да бъдат включени всички компютри използвани от клиента. На невключените в абонамента компютри ЕДИС-АСО 7 трябва да бъде дезактивирана преди заплащането на абонамента. Така ще получим информация за работните места, които са изключени от абонамента.

След това ще можете отново да го активирате към използваната версия на ЕДИС-АСО 7. Бъдещите актуализации на ЕДИС-АСО за дезактивираните работни места ще трябва да бъдат заплащани. Предходните версии могат да бъдат запазени.

 

5. НАЧИН ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Клиентите, които желаят да сключат договор за софтуерен абонамент за 2020 год. трябва да попълнят заявката, която може да бъде изтеглена от следващия линк:

https://www.edis-bg.com/Koleda2019/Abonament.txt

 

След получаването на заявката за софтуерен абонамент на обявения в заявката имейл ще получите проформа фактура за заплащане на абонамента, съобразена с използваната при вас версия на ЕДИС-АСО и конфигурация от работни места.

Моля да съобразите следните срокове:

1. Попълнените заявки за софтуерен абонамент трябва да бъдат изпратени на e-mail: office@edis-bg.com най-късно до 21.12.2019 год.

2. Преводът на сумата за абонамента трябва да бъде направен до 31.12.2019 год.

След нейното получаване по банковата сметка на ЕДИС СОФТУЕР, на посочената от вас електронна поща ще ви бъде изпратена фактурата за заплатения абонамент с посочен в нея номер на договора и електронен екземпляр на договора, в който ще бъде посочен номера на фактурата, с която е направено плащането.

С това процедурата по сключването на договора приключва.

Забележки:

При заплащане на абонамента, моля в платежното  нареждане да включите името на фирмата (физическото лице)  и текста "Софтуерен абонамент".

Моля да не се правят плащания на абонамента през други фирми или физически лица, различни от притежателя на лиценза на ЕДИС-АСО 7.

 

Уточнение:  За да бъдат включени в абонамента всички компютри в конфигурацията на клиента трябва да са с една и съща текуща версия.

 

 

 

II. АКТУАЛИЗАЦИИ КЪМ ЕДИС-АСО 7.5 ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЕДИС-АСО 7.0 /7.1/7.2/7.3 В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯ „КОЛЕДА 2019 ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.10.2019 ДО 31.12.2019 ГОД. БЕЗ СОФТУРЕН АБОНАМЕНТ


ЦЕНИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ ВАЛИДНИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.10.2019 ДО 31.12.2019:

 

·         ЕДИС-АСО 7.5 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ;

·         ЕДИС-АСО 7.5 СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ