Create your own web pages in minutes...

В ЕДИС-АСО 7.5 са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.01.2019 год.:

Промени в модула за отчитане на ДДС.
 • Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки по чл. 167а от ЗДДС и свързаните с това промени в съдържанието на файловете по давани към НАП и печатните форми  на дневниците на покупките и продажбите.
 • Промяна в издаването на различни видове протоколи свързани с отчитането на ДДС и включване на нови протоколи за корекции на ДДС по чл. 78, 79, 79а и 79б от ЗДДС.
 • Включен е модул за отчитане на облагането на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица установени в Европейския съюз с използване на специалния режим за съкратено обслужване от едно гише (MOSS).
 • Нови възможности във функцията за анализ на дневниците по ДДС от меню ДДС на ЕДИС-АСО.

Функционални разширения и допълнения.
 • Оптимизиран е достъпа на програмата до базата данни при избора на фирма и период. Извършената проверка за направените актуализации се записва в базата данни и тази проверка не се прави повече при влизането във фирмата.
 • Включена е възможност програмата да бъде стартирана локално и да се свързва към сървъра помощта на данни записани в свързващ файл с името NETLINK.TXT.
 • При издаване на международни фактури е включена опция за определяне на броя на десетичните знаци за валутната цена.
 • Направена е промяна във функцията за преизчисляване на отчетната цена.
 • В номенклатурите на контрагентите е включена опция за проверка за дублираните контрагенти без да се проверя за наличието на документи за тях за текущата година;
 • В аналитичните ведомости е включена опция даваща възможност да бъдат показани ЕИК и кода на контрагента..
 • Направена е промяна в полетата при импорта на плащания във валута (Професионална версия).

ВНИМАНИЕ!
В ЕДИС-АСО 7.5 са не са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.07.2020 год.
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО 7 Професионална и Стандартна версия за 2019 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия след 01.06.2018 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7 Професионална или Стандартна версия.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

1. Ръководство за изтегляне на актуализацията за клиентите на предходни версии.

2. Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия:

ЕДИС-АСО 7.5 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ

- ЕДИС-АСО 7.5  Професионална версия за клиентите, които инсталират актуализацията за първи път

- ЕДИС-АСО 7.5  Професионална версия за клиентите, които вече са инсталирали ЕДИС-АСО 7.5 Професионална версия


ЕДИС-АСО 7.5 СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ

- ЕДИС-АСО 7.5  Стандартна версия за клиентите, които инсталират актуализацията за първи път

- ЕДИС-АСО 7.5  Стандартна версия за клиентите, които вече са инсталирали ЕДИС-АСО 7.5 Стандартна версия

в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7 и го стартирайте.
За повече информация относно актуализацията, моля прочетете оттук.
Пълна информация за новата версия можете да прочетете от файла ASO75Upd.pdf.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.
1. Езикови настройки на WINDOWS 10 за работа с ЕДИС-АСО.
2. Предоставяне на администраторски права за ЕДИС-АСО в WINDOWS 10.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът посочен на
първо място вподреждането на езиковите предпочитания.
Например, ако основната клавиатурната подредба (тази посочена на първо място) е САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. За да промените това, трябва да влезете в езиковите настройки и да промените
подреждането на използваните езици.
Моля прочетете оттук внимателно ръководството за промяна на езиковите настройки.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.5
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ