Create your own web pages in minutes...

В ЕДИС-АСО 7.6 са включени промените в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане в сила от 01.07.2020 год.:

Измененията и допълненията са свързани с въвеждането на ставка от 9% ДДС за определени стоки и услуги посочени в Правилника за прилагане за ЗДДС и свързаните с това промени при въвеждането на документи с различна ставка на ДДС и други функционални разширения :
  • Възможност за изчисляване на ДДС с различна ставка при въвеждането на документите;
  • Разпределяне на въведените документи според ставката на ДДС в съответните колони на Дневника на продажбите и Справката-декларация по ДДС;
  • Отпечатване на фактури, известия към с тях и проформи фактури с различна ставка по ДДС (Професионална версия);
  • Възможност за оцветяване и удебеляване на различни елементи в печатната форма на фактурите, известията и проформа фактурите;
  • В анализа на дневниците по ДДС е включена опция за автоматична корекция на ИН по ДДС в случаите, когато има разлика между номенклатурата на контрагентите и Дневника по ДДС;
  • Разширени възможности за импорт и осчетоводяване на документи (Професионална версия) с различна ставка по ДДС и правилното им осчетоводяване и попълване на Дневника на продажбите;
  • Възможност за включване на допълнителни изчислителни модули за предварително манипулиране на данните при подготовката на импорта за осчетоводяване. (Професионална версия);
  • Възможност за автоматична настройка на отчетните периоди при прехвърляне на бази данни от друга инсталация.ВНИМАНИЕ!
Тази версия е безплатна само за клиенти с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО 7.5 Професионална и Стандартна версия за 2020 год. и клиентите закупили нов лиценз за ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия след 01.07.2019 год.  В това число не влизат клиентите направили актуализация от предходни версии към ЕДИС-АСО 7.5 Професионална или Стандартна версия.
За цените за актуализация моля посетете ценовата листа.


ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

Изтеглете съоветния пакет за актуализация в зависимост от инсталираната версия в папката, в която е инсталирана текущата версия на ЕДИС-АСО 7.6 и го стартирайте.

ЕДИС-АСО 7.6.19 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ

ЕДИС-АСО 7.6.19 СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ

Пълна информация за тази версия можете да прочетете от файла ASO7600.pdf.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

1. Езикови настройки на WINDOWS 10 за работа с ЕДИС-АСО.

2. Предоставяне на администраторски права за ЕДИС-АСО в WINDOWS 10.

ВНИМАНИЕ!
За разработката на тази версия са използвани нови инструменти, които осигуряват подобрена
функционалност при работа под Windows 10. Особеност на новата среда за разработка е
включената по подразбиране опция за автоматично преминаване към установената по
подразбиране клавиатурна подредба при преход към нов екран. Това е езикът, който е
установен при стартирането на ЕДИС-АСО 7.6.
Например, ако при стартирането клавиатурната подредба е установена на САЩ,
при преминаването към нов екран за въвеждане или избор, ЕДИС-АСО автоматично ще установява
клавиатура САЩ. Затова преди стартирането на програмата преминете на използваната от вас
българска клавиатурна подредба.АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright  2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.6
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ