Create your own web pages in minutes...
Уважаеми клиенти,

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Ви предоставя възможност да ползвате програмните продукти ЕДИС-АСО и ЕДИС-АКТИВ като услуга с месечно заплащане на абонамента.

ПОНЯТИЯ
Софтуер като услуга (английски: Software as a service, SaaS), понякога определян като софтуер при поискване ("on-demand software") е модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни са хоствани централно в център за данни и са достъпни за потребителите чрез клиентска програма по Интернет. "Софтуер като услуга" е концепция, при която вместо да се инсталира и стопанисва локално дадена софтуерна система, тя се ползва като услуга (hosted service).
Потребителят плаща само месечна такса за използването му. С тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера.

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
На КЛИЕНТА се предоставя за ползване като услуга следните програмни продукти:
 • ЕДИС-АСО - Интегрирана счетоводна система;
 • ЕДИС-АКТИВ - Управление на дълготрайните активи
Програмните продукти се инсталират върху отдалечени изчислителни информационни ресурси, базирани на информационни системи и телекомуникационно оборудване, които са физически разположени в специализиран технически център за обработка на данни.

ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГИТЕ
 • Достъпност:  24 часа, 7 дни в седмицата;
 • Ползване: чрез интернет мрежата
 • Минималния срок за ползване на софтуера като услугата е една година.

ПРЕДИМСТВА НА МОДЕЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА КАТО УСЛУГА
 • не закупувате лицензи за ползвания софтуер;
 • не заплащате абонаментни договори;
 • ползвате винаги най-новите актуални версии на софтуера;
 • ползвате услугите от произволен компютър с Интернет-достъп и поддържан браузер;
 • не са необходими активации и дезактивации на софтуера;
 • сменяте компютрите без проблеми и без допълнителни настройки, за да ползвате софтуера;
 • имате достъп до услугите чрез компютър, таблет, смартфон;
 • данните ви са защитени и надеждно съхранени, не се занимавате с поддържането на архиви;
 • вашата информация не е заплашена от вируси и друг зловреден софтуер

Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-НОВИТЕ ВЕРСИИ
УСЛУГА С МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ
НА ЕДИС-АСО И ЕДИС-АКТИВ КАТО
ЗАБЕЛЕЖКА:
Към цената на услугата за ползване на софтуера се добавя стойността на ползваните технически и комуникационни ресурси.
Не се колебайте  да се свържете с нас и ще Ви предложим оферта съгласувана с вашите нужди.
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ