ЕДИС СОФТУЕР ЕООД е специализирана в разработването на програмни продукти за управление на бизнеса - счетоводство, търговска дейност, складово стопанство, калкулации, ресурсно планиране, индивидуални и интегрирани софтуерни решения, счетоводен и икономически софтуер, системна интеграция.
Разработените системи са отворени за връзка с програмни продукти на клиентите, неразработени от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД, което позволява изграждането на комплексни информационни системи, максимално удовлетворяващи специфичните потребности на потребителите
Създадена е дългогодишна дистрибуторска мрежа с представители в следните градове: Пловдив, София, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Харманли, Самоков, Карлово, Свиленград.

НОВОСТИ


     Основни възможности:
 • оперативна счетоводна система с удовни възможности за автоматизиране на рутинни операции.
 • складово стопанство.
 • валутни операции.
 • разчети с доставчици и клиенти в лева и валута.
 • автоматично изписване на отчетната стойност на продадените активи.
 • отчитане на ДДС;
 • разнообразни аналитични и синтетични справки и отчети; 
 • генериране на собствени отчети;
 • импорт на данни от други системи    ;
 • отпечатване на  документи- фактури, известия, приходни и разходни касови ордери, водене на касова книга;
 • директен експорт в MS Excel, MS Word, HTML
       Пробвайте !


Create your own web pages in minutes...
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
ЕДИС-АСО 7

Интегрирана счетоводна система

Изтеглете 60-дневна пробна версия

Поръчайте сега.....
ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИС-АСО В ОБЛАКА....
ЕДИС-АСО
ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЕДИС-АСО 7.7
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По важни акценти:

 1. Поддръжка на установената нова ставка 0% ДДС за брашно и хляб от 01.07.2022 год. Това е в сила, както при въвеждането на документи за продажби и записа им в Дневника на продажбите, така и при импорта на такива документи от други програми.
 2. Включено е отчитането на получени и изпратени стоки по чл. 15А от ЗДДС и отразяването на тези операции във VIES-декларации.
 3. Нов имейл клиент за изпращане фактури, известия и проформи с използване на Google акаунт във връзка с наложените ограничения до тези акаунти след 30 май 2022 год. и нови възможности за използване на abv.bg и mail.bg или собствен домейн за изпращане на документи.
 4. Издаване на касови ордери към фактурите.
 5. Издаване на фактури с различна ставка по ДДС за различните позиции.
 6. Допълнителни функционални възможности при издаване на международни фактури.
 7. Допълнителни контроли при издаване на касови ордери и отразяване на фактурите, за които са издадени ордери в касовата книга.
 8. Обединена аналитична ведомост във валута и лева
 9. Бърза аналитична справка за избрана сметка от оборотните ведомости.
 10. Възможност за бърза промяна на имената на мрежовите работни места, пароли за достъп и персонални кодове за достъп в мрежови и облачни инсталации на ЕДИС-АСО.
 11. Информация и управление на локални и мрежови принтери.
 12. ЕДИС-АСО 7.7 работи под Windows 7/10/11     

Поръчайте сега.....                                               Изтеглете 60-дневна пробна версия

Copyright  2023  EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.

НОВИ АКТУАЛИЗАЦИИ ОТ МЕСЕЦ МАРТ ГОД:
ЕДИС-АСО
ЕДИС-ФАКТУРИ
ЕДИС-АКТИВ